Covidbevis

Vaccinationsintyg inför resan.

Nu kan man enkelt skaffa sig ett vaccinationsintyg som gör resor inom EU smidigare.
Vaccinationsbeviset kallas ”Covidbevis” och man beställer det på www.covidbevis.se där man även kan läsa mer om hur det fungerar.